Fredrik Emdén, journalist och författare

 Jag skriver artiklar och böcker, gör research, håller föredrag, arbetar som redaktör. Under de senaste tio åren har jag skrivit mycket om ledarskap och organisationer, men har förmånen att få skriva om det mesta som gör mig nyfiken, som till exempel musik och människor.
Jag är bosatt på Gotland men har hela Sverige som verksamhetsområde.

Emden Empire AB, Adelsgatan 21B, 62157 VISBY